sukuselvitykset.fi

Sukuselvitys yhdeltä luukulta vaivattomasti


Esittely

Sukuselvitys

Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys vaatii yleensä useiden asiakirjojen tilausta maistraateista ja seurakunnista. Sukuselvityspalvelumme avulla saat aukottoman selvityksen vainajasta 15 -vuotiaasta alkaen yhdellä yhteydenotolla. Teemme perunkirjoitusta varten tarvittavat asiakirjatilaukset niin kotimaasta kuin Pohjoismaistakin hyödyntämällä väestötietojärjestelmän tietoja. Palvelun hinta määräytyy toimeksiannon laajuuden ja asiakirjojen määrän perusteella.


Perillisselvitys

Lisätyönä toteutamme perillisselvityksen, jonka yhteenvedosta ilmenee henkilön perintöoikeudellinen asema vainajaan nähden sekä osakkaiden henkilötunnukset ja postiosoitteet. Perillisselvitys ei korvaa maistraateissa tapahtuvaa vapaaehtoista kuolinpesän osakasluettelon vahvistusta, eikä siinä oteta kantaa mahdollisiin testamentteihin tai muihin vastaaviin asiakirjoihin. Perillisselvitys ei ole välttämätön perunkirjoituksessa.

Hinnasto

Toimeksiantomaksu
75,00€

+ alv 24%

Perillisselvitys
55,00€

/alkava tunti + alv 24%

Todistustilaus
12,00€

+ alv 24%

Todistukset Ruotsi ja Tanska
15,00€

/kpl + 24% alv
maksukulu vain laskun sisältävistä tilauksista*) Norjan tulkinta salassapitosäädöksistä estää todistusten tilaamisen. Mikäli kuolinpesän osakas on Norjassa, hänen täytyy itse toimittaa todistukset Suomeen.

Lisäksi perimme todistus- ja toimitusmaksut, jonka seurakunnat ja maistraatit perivät virkatodistuksista ja niiden lähettämisestä kulloinkin voimassaolevien hinnastojensa mukaan. Todistus- ja toimitusmaksuihin ei tule ylimääräistä palkkiota.

Kokonaishinta määräytyy tilattavien todistusten lukumäärän mukaan. Tilauksen maksusta vastaa aina tilaaja. Toimeksiantomaksu peritään myös peruutustilanteissa.